Các thế đá của gà chọi căn bản

Các lối đá của gà: Trong khi sư kê ghép gà, việc đoán được lối đá của gà là rất quan trọng, vì khi chiến kê có hay đến đâu mà gặp thế lối khắc chế mình thì sẽ gặp…
Các thế đá của gà chọi hay

1. Gà mang lên mang xuống Đây là loại thông thường và phổ biến nhất trong các thế đá của gà chọi. Và nói chung người chơi cũng ưa lối chơi này. Nói là môt thế đá như những lọai…
Tổng hợp các thế đá của gà chọi hay nhất

Trong khi chọn gà chọi để đánh thì các thế đá của gà quyết định rất nhiều, gà có chiến kê hay không cũng có những đặc điểm khi đá gà nữa. Khi chơi gà chọi cần lưu ý đến…