Trận đá gà cựa sắt kiểu team chất vãi hàng

Trận đá gà dạng team đỉnh cao phết, chưa gặp thể loại đá gà nào như này cả nhưng xem thấy khá hay ho. Anh em nào có điều kiện tổ chức kiểu đấu team dạng này xem. Vào đá từa lưa có con gục tại trận luôn chơi cựa sắt nữa mới máu chứ 😀

Link server VIP

Link youtube
https://www.youtube.com/watch?v=VVptf1tCnJM

Close [X]