Cách chữa trị cho gà chọi ăn không tiêu

Chú gà chiến của bạn ăn không tiêu như vậy là sẽ ảnh hưởng rât slowsn tới sức đánh gà cũng như chọi gà của chúng. Khi tham  gia một trận chiến phải đảm bảo rằng chú gà của bạn…