Những loại gà có thế đá gà hay nhất

1/ Các thế đá của gà chọi, GÀ LỐI. Gà lối là loại gà có kiểu đá không chê vào đâu được, sở dĩ gà lối có được sự thông minh và bất khả chiến bại như vậy là vì…