Chế độ ăn ,chế độ dinh dưỡng cho gà đá

Muốn có một chú chiến kê ngoài việc đá đòn đẹp ra còn phải có sức khỏe tốt nhanh nhẹn.Dinh dưỡng rất quan trọng đối với gà chọi chiến, chế độ dinh dưỡng cho gà đá thì lại không phải…