Cách xem chân,vảy gà hiếm

 Cách xem chân gà cũng là yếu tố quan trọng giúp chúng ta nhận biết được giống gà đá tốt và xem vảy gà hiếm cũng nằm trong yếu tố đó.Sau đây là một số loại vảy gà hiếm mà…