Chia sẻ cách vần hơi cho gà đá

Cách vần gà chọi vụ lông 1 Kỳ đòn 1 Cách vần hơi cho gà đá là ta tìm con gà bằng trạng bằng cân, quấn kỹ chân cho đánh đòn khoảng một hồ, xong thì vỗ đờm và lau…