Chia sẻ cách vần hơi cho gà đá

Cách vần gà chọi vụ lông 1 Kỳ đòn 1 Cách vần hơi cho gà đá là ta tìm con gà bằng trạng bằng cân, quấn kỹ chân cho đánh đòn khoảng một hồ, xong thì vỗ đờm và lau…
cách vần hơi cho gà đá 1

  Tìm được một con gà chọi tốt và khỏe thì các sư kê phải tìm cách cho con gà của mình có sức đánh dẻo dai.Dướu đây là một số cách vần hơi cho gà đá chọi để chúng…