Tổng hợp cách ngâm rượu bóp cho gà chọi

Cách ngâm rượu bóp cho gà chọi, cách bóp cho gà. Mỗi người nuôi gà chọi chiến có 1 phương thức om bóp cho gà  của mình khác nhau. Hôm nay bài viết này xin mãn phép đưa ra cho…
CÁCH LÀM CHO DA GÀ CHỌI DÀY

Bất cứ ai đam mê gà chọi cũng muốn chú gà chọi cuả mình trông khỏe mạnh, máu lửa hơn. Chúng ta có thể làm cho da gà chọi dày hơn để khi chiến đấu có thể chống cự lại…