Các thế đá của gà chọi và cách khắc chế 3

Gà trụ: Bao gồm những thé đá sau: – Trụ dựng – Trụ xoay(như gà kèo xoay)- rất ít có.Gà trụ đá rất lớn đòn nhưng thường hơi chậm.Chúng không nhanh nhẹn.Các thế đá gà chọi thì thế này ít…
Các thế đá của gà chọi và cách khắc chế 2

1.Gà ôm đấm hoặc dớ: – Loại gà này thì chúng chuyên sử dụng để đá vào vai ra mé- loại này vừa nhanh vừa mạnh- nguy hiểm nhất.Chugs biết sử dụng đòn nguy hiểm cho đối phương.Thế này là…
Các lối đá và các thế đá của gà chọi

1.Gà ôm đấm Gà ôm đấm là một trong các thế đá của gà chọi, đối với thế đá này gà đá vào người đối thủ cho nên cần phải đá thật lớn đòn, và những con đá lớn đòn…
Những loại gà có thế đá gà hay nhất

1/ Các thế đá của gà chọi, GÀ LỐI. Gà lối là loại gà có kiểu đá không chê vào đâu được, sở dĩ gà lối có được sự thông minh và bất khả chiến bại như vậy là vì…